Biwaki edukacyjne

pomoc dzieciom
wsparcie edukacji
#EngageInGood

Wsparcie dla dzieci zagrożonych ubóstwem
In partnership with Fundacja Filome
https://www.fundacjafilome.pl

% of
$10,000 target
$7,885
raised
Ended 29th February 2024
Dzieci z rodzin wielodzietnych mają często gorszy dostęp do edukacji. Zubożenie sprawia, że nie mogą one pozwolić sobie na kształcenie i rozwijanie talentów w dostatecznej mierze. Sen z powiek spędza nauka przedmiotów ścisłych i języków obcych. Chcielibyśmy jednak, aby nauka ta była przygodą i radością, a nie smutnym obowiązkiem i stresem dla dzieci i rodziców. Pragniemy umożliwić naukę trudnych przedmiotów w postaci wyjazdowej leśnej szkoły. Biwaki edukacyjne dla dzieci z wielodzietnych rodzin to radosna nauka chemii, fizyki, geografii, biologii czy języków obcych na łonie przyrody w gronie rówieśników. To zachwyt nad literaturą, ogniska, gry terenowe, ciekawe zabawy edukacyjne prowadzone przez pasjonatów i animatorów dziecięco - młodzieżowych przygód. To szansa na spotkanie się dzieci z całej Polski i stworzenie tematycznych kółek zainteresowań, które potem mogą stać się zaczątkiem wielu przyjaźni. Chcemy zakupić namioty, pomoce dydaktyczne i postawić wiatę na wypadek niepogody.